دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 90029
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب

ببخشید بچه ها پست جدید نمی دم

یه مشکلی برام پیش اومده

یه مشکل بزرگ

بچه ها اگه دوست دارید بازم به کارم ادامه بدم 10 صلوات برای رسیدن به حاجتم بفرستید

فقط 10 تا

اگه تونستید هرکی صلوات فرستاد نظر هم بده

قول میدم هروقت مشکلم حل شد طریقه فیلتر کردن هر سایتی رو به هتون یاد بدم و یه اموزش کلی و مفصل هک هم بزارم

امیدوارم پست بعدم بهتون بگم مشکلم حل شده

یا میتونید با جای صلوات یه ایه قران برام بخونید

ناامیدم نکنید

 

اینهم سوره در خواستی (تایپ شده):ناس

ö@è% èŒqããr& Éb>tÎ/ Ĩ$¨Y9$# ÇÊÈ   Å7Î=tB Ĩ$¨Y9$# ÇËÈ   Ïm»s9Î) Ĩ$¨Y9$# ÇÌÈ   `ÏB Ìhx© Ĩ#uqó™uqø9$# Ĩ$¨Ysƒø:$# ÇÍÈ   “Ï%©!$# â¨Èqó™uqム†Îû ͑r߉߹ ÄZ$¨Y9$# ÇÎÈ   z`ÏB Ïp¨YÉfø9$# Ĩ$¨Y9$#ur ÇÏÈ  

وهمین طور (سوره فلق)

ö@è% èŒqããr& Éb>tÎ/ È,n=xÿø9$# ÇÊÈ   `ÏB ÎhŽŸ° $tB t,n=y{ ÇËÈ   `ÏBur ÎhŽŸ° @,ř%yñ #sŒÎ) |=s%ur ÇÌÈ   `ÏBur Ìhx© ÏM»sV»¤ÿ¨Z9$# †Îû ωs)ãèø9$# ÇÍÈ   `ÏBur Ìhx© >‰Å™%tn #sŒÎ) y‰|¡ym ÇÎÈ  


دسته ها :
دوشنبه هجدهم 4 1386
X